C# ile MD5 Encrypt ve Decrypt

MD5 basitçe anlatırsak istenilen boyuttaki bir mesajı 128 bit uzunluğa sahip bir sonuç üretir. C# programlama dili ile ilk önce bir mesajı nasıl Encrpt(Şifreleme) hale getirebiliriz ona bakalım daha sonra nasıl Decrypt(Şifre Çözme) edebileceğimize bakacağız. Görsel Kısım: Kod Kısmı:

Herhangi bir mesajı nasıl şifreleyebileceğimizi anlattık. Şimdi şifrelenmiş bir mesajı nasıl çözebileceğimize bakarsak bunun kesin…
Devamı